Öppen spis, från nödvändighet till ren lyx.

Eld är något som alltid fascinerat människan ända sedan vi tämjde den och lärde oss att använda den. Från att ha varit något farligt och skrämmande så har vi tagit den och behärskat den och utnyttjat den. Vi fick något att hålla oss varma med. När vi sedan började bosätta oss och bygga hus så tog vi med oss elden in i våra hus för att värma upp dem. Vi har också använt oss av elden för att laga mat och som ljuskälla i mörka tider. Elden gav oss också möjlighet att bosätta oss på mer ogästvänliga platser, Sverige till exempel. Och allteftersom tiden gått och vi haft tillgång till elden så har vi vant oss vid lagad mat, värme och ljus. När vi väl flyttat från grottorna till hus så började vi använda oss utav först och främst öppna eldar, ofta i mitten av huset där man också gjort öppning i mitten av taket för att släppa ut röken från elden. Några exempel som har elden centralt i huset är våra Samers kåtor och de amerikanska indianernas tipis. De är konformade tält som byggs med en stomme som faller inåt ju längre upp man kommer och där man i toppen har öppet för att kunna släppa ut röken från elden. Dessa byggnader är helt funktionsanpassade och tältduken fungerar som reflektor för elden och håller denna inne i tältet. Men vi har ju gått från tält och börjat bygga trähus och stenhus och i och med att husen kom så började även de första öppna spisarna se dagens ljus. Tälten är tillfällig bostad som ställs upp på den plats man vill sova på för tillfället. När vi blev mer bofasta och höll oss till ett och samma ställe så började vi bygga timrade hus och senare hus i sten. Dock så har eldstaden oavsett vad huset varit byggt av alltid varit byggt av sten, eftersom trä skulle fatta eld själv och brinna ner. Eldstadens uppgift är att hålla elden under kontroll i en miljö där en okontrollerad eld skulle få allt att brinna ner till grunden och i tälten så var detta ofta en ring av stenar med en grop i mitten. I husen vi senare skulle komma att bygga så behövdes ofta mer än bara en ring med stenar. Det konstruerades mer eller mindre ett separat litet rum för elden, de första var de stenbyggda öppna spisarna som tillät elden att brinna inne i ett utrymme av sten med en sida öppet mot rummet och en skorsten upp genom taket för röken. Oftast är dessa öppna spisar placerade längs väggarna och uppgiften för dessa var att värma upp rummet. Vi behöver ju värmen för att överleva de hårda stränga vintrarna och husen har inget naturligt skydd på det sättet en grotta har ett berg som omsluter den.

Öppen spis i dagens samhälle

Idag har vi dock inte samma behov av värme. Med dagens fjärrvärme eller effektiva värmepannor så har de öppna spisarna istället fått en uppgift att helt enkelt lyxa till våra liv. Att under vintern kunna njuta av en öppen spis där man kan ligga och stirra in i elden och njuta av den behagliga värmestrålningen som avges är nog något av det lyxigare man kan få uppleva. Elden har alltid haft en dragelse på oss människor och enda sedan vi tämjde den så har den gått från en nödvändighet i vårt kalla klimat till att vara en lyxprodukt som få förunnat i dagens höghus med lägenheter och fjärrvärme.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *